✔ Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2023


1η βάρδια εξετάσεων: 6:30-8:30 μ.μ.
2η βάρδια εξετάσεων: 8:30-10:30 μ.μ.


✔ Α' τάξη >>

✔ Β' τάξη >>

✔ Γ' τάξη >>