Προϋποθέσεις - δικαιολογητικά εγγραφής


Δικαίωμα εγγραφής στο 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου έχουν όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου:
  • Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα.
  • Εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους.
  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.
  • Απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α’ & Β’ Κύκλου).
  • Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.

Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου γράφονται απευθείας στην Β' Τάξη Σπουδών και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας (απαλλάσσονται από τα γενικά μαθήματα), ώστε να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας.

Δικαιολογητικά εγγραφής * : 
  • Βεβαίωση Εργοδότη ή Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ
  • Απολυτήριο Γυμνασίου
  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Μία (1) φωτογραφία
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το Σχολείο)

* Αν ο μαθητής είναι ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του