Προϋποθέσεις - δικαιολογητικά εγγραφής


Δικαίωμα εγγραφής στο 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου έχουν (ανεξαρτήτως ηλικίας):

 Οι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
 Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
 Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (για απόκτηση πτυχίου νέας διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που κατέχουν)
 Οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α’ & Β’ Κύκλου)
 Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.

- Ειδικά για τους απόφοιτους Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου :
 Απευθείας εγγραφή στην Β' τάξη σπουδών (διάρκεια φοίτησης μόνο 2 έτη)
 Απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά, Φυσική κλπ) και συμμετοχή μόνο στα μαθήματα Ειδικότητας.
 Απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας (επιπέδου 3)
 Δυνατότητα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων ΕΠΑΛ

Δικαιολογητικά εγγραφής * : 
  • Κωδικοί Taxisnet της εφορίας για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής
  • Αποδεικτικό Σπουδών από το τελευταίο Σχολείο Φοίτησης
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Μία (1) φωτογραφία
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το Σχολείο)

* Αν ο μαθητής είναι ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του