Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης


Ειδικότητα:

Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Δοιηκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να εργαστεί ως

Α) Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
 • τηρεί τα λογιστικά βιβλία Α΄και Β΄κατηγορίας, εκδίδει συγκεντρώνει,ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά στοιχεία του λογιστηρίου της Οικονομικής Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ ),της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση.
 • Επίσης,συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με ασφαλιστικά ταμεία,παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών των πελατών ,φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές, παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων,πρώτων και βοηθητικών υλών,κτλ.),
 • χειρίζεται τις μηχανές γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,συμπληρώνει έντυπα για την εφορία, για τα τελωνεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες και συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Β) Υπάλληλος Διοίκησης με αρμοδιότητες να: 
 • χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της
 • διοίκησης της επιχείρισης μέσα στις κατευθυντήριες
 • γραμμές που έχουν τεθεί από τον Προϊστάμενο,
 • επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της επιχείρισης,με σχεδιασμό των δραστηριοτήτων 
 • και καθοδήγηση από ανώτερους υπαλλήλους,
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων,
 • συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών και βοηθά στη διενέργεια ερευνών Marketing.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί σε :
 • Δημόσιες Υπηρεσίες - Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες , Λογιστικά Γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Βιομηχανίες
 • Χρηματιστήριο
 • Χρηματιστηριακά γραφεία - Ασφαλιστικά ταμεία
______________________________________________________

Ειδικότητα:

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Περιγραφή επαγγέλματος
 • Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό έρχεται συνεχώς σε επαφή με πελάτες, γι΄αυτό και πρέπει να διαθέτει κοινωνικότητα,ευγένεια,υπομονή,διακριτικότητα και γενικά ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό υποδέχεται τους πελάτες, τους ενημερώνει σχετικά με τις υπηρεσίες και τα τμήματα του ξενοδοχείου φροντίζει για τις ανάγκες τους και την ευχάριστη παραμονή τους.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό μπορεί να απασχοληθεί σε :
 • Μικρές ή μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τουριστικά συγκροτήματα
 • Κάμπινγκ
 • Κατασκηνώσεις