Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης


Ειδικότητα:

Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Δοιηκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να εργαστεί ως

Α) Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
 • τηρεί τα λογιστικά βιβλία Α΄και Β΄κατηγορίας, εκδίδει συγκεντρώνει,ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά στοιχεία του λογιστηρίου της Οικονομικής Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ ),της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση.
 • Επίσης,συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με ασφαλιστικά ταμεία,παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών των πελατών ,φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές, παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων,πρώτων και βοηθητικών υλών,κτλ.),
 • χειρίζεται τις μηχανές γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,συμπληρώνει έντυπα για την εφορία, για τα τελωνεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες και συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Β) Υπάλληλος Διοίκησης με αρμοδιότητες να: 
 • χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της
 • διοίκησης της επιχείρισης μέσα στις κατευθυντήριες
 • γραμμές που έχουν τεθεί από τον Προϊστάμενο,
 • επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της επιχείρισης,με σχεδιασμό των δραστηριοτήτων 
 • και καθοδήγηση από ανώτερους υπαλλήλους,
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων,
 • συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών και βοηθά στη διενέργεια ερευνών Marketing.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί σε :
 • Δημόσιες Υπηρεσίες - Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες , Λογιστικά Γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Βιομηχανίες
 • Χρηματιστήριο
 • Χρηματιστηριακά γραφεία - Ασφαλιστικά ταμεία


Ειδικότητα:

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Περιγραφή επαγγέλματος
 • Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό έρχεται συνεχώς σε επαφή με πελάτες, γι΄αυτό και πρέπει να διαθέτει κοινωνικότητα,ευγένεια,υπομονή,διακριτικότητα και γενικά ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό υποδέχεται τους πελάτες, τους ενημερώνει σχετικά με τις υπηρεσίες και τα τμήματα του ξενοδοχείου φροντίζει για τις ανάγκες τους και την ευχάριστη παραμονή τους.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο πτυχιούχος Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό μπορεί να απασχοληθεί σε :
 • Μικρές ή μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τουριστικά συγκροτήματα
 • Κάμπινγκ
 • Κατασκηνώσεις


Ειδικότητα:

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας:
 • Ασχολείται με την οργάνωση και τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με την εφαρμογή των logistics επιτυγχάνεται ο συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες μεταφοράς, διανομής, συσκευασίας, κοστολόγησης και αποθήκευσης του προϊόντος. Τα logistics είναι ένα σύστημα ελέγχου ροής υλικών και πληροφοριών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά την ικανοποίηση του πελάτη.
 • Μαθαίνει τα μέρη, τις δυνατότητες, τη ροή, τις τιμές και γενικότερα όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τις προμήθειες, την παραγωγή και την εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Ειδικεύεσαι στους τρόπους και τα μέσα που σου χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων σου.

Μπορεί να εργαστεί σε:
 • Σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές, μεταφορικές, ιδίως διεθνών μεταφορών
 • Επιχειρήσεις με υπηρεσίες αποθήκευσης και διακίνησης (αλυσίδες super markets, οικιακού εξοπλισμού, ναυτιλιακές εταιρίες, κ.λ.π.).