Τομέας Πληροφορικής & Δικτύων Υπολογιστών

Ειδικότητες:

1. Τεχνικός Η/Υ  και Δικτύων  Η/Υ

2. Τεχνικός Εφαρμογών ΛογισμικούΠεριγραφή επαγγέλματος

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που του επιτρέπουν να:
- σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές (πολυμέσα),
- χρησιμοποιεί τα προγραμματιστικά εργαλεία του διαδικτύου,
- υποστηρίζει τεχνικά τη λειτουργία ενός δικτύου υπολογιστών
- οργανώσει ένα κέντρο πληροφορικής

Αντικείμενα εργαστηριακών μαθημάτων
  • Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου
  • Διαδίκτυο
  • Προγραμματισμός σε Pascal και Visual Basic
  • Σχεδίαση ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων
  • Υλικό και συντήρηση υπολογιστών
  • Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών
  • Δίκτυα

Επαγγελματικές προοπτικές
· Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων
· Μηχανογράφηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
· Πώληση Προϊόντων Πληροφορικής είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε:
  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες Κατάρτισης κλπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής