Τομέας Πληροφορικής & Δικτύων Υπολογιστών
✔ Το πτυχίο Πληροφορικής των ΕΠΑΛ αποτελεί ισόβια πιστοποίηση ECDL 


Ειδικότητες:


1. Τεχνικός Η/Υ  και Δικτύων  Η/Υ


Ο Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών μπορεί να αναλάβει την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ενός δικτύου Η/Υ. Μπορεί να παρέχει Διαχειριστική Υποστήριξη σε επίπεδο δικτύου (Network Administrator) και προβαίνει σε διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης όταν αυτό χρειαστεί.


2. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού


Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Τοπικών Δικτύων υπολογιστών, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής (συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών στο Διαδικτύου). Επίσης, ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορείς να ασχοληθεί με την Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, την κατασκευή και την διαχείριση ενός Web Site ή ενός E-Shop στο Internet.

___________________________________________________________

Περιγραφή επαγγέλματος (αφορά και τις 2 ειδικότητες)


Ο πτυχιούχος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που του επιτρέπουν να:
- σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές (πολυμέσα),
- χρησιμοποιεί τα προγραμματιστικά εργαλεία του διαδικτύου,
- υποστηρίζει τεχνικά τη λειτουργία ενός δικτύου υπολογιστών
- οργανώσει ένα κέντρο πληροφορικής

Επαγγελματικές προοπτικές
· Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων
· Μηχανογράφηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
· Πώληση Προϊόντων Πληροφορικής είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε:
  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες Κατάρτισης κλπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής