ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Ειδικότητα: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ


Αντικείμενο σπουδών

Ο βοηθός νοσηλευτής - νοσηλεύτρια εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά σε όλες τις διαδικασίες και τεχνικές που εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις άλλες υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Συνεργάζεται στενά με ιατρούς κάθε ειδικότητας και φροντίζει τους ασθενείς ως προς την τήρηση της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής τους, αλλά και στην εξυπηρέτηση των διαφόρων νοσηλευτικών τους αναγκών.
 • Προετοιμάζει τους ασθενείς για ιατρικές εξετάσεις και παρέχει πρώτες βοήθειες κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο ή κλινική
 • Βοηθάει σε κάθε είδους επέμβαση ή εγχείρηση 


Προοπτικές απασχόλησης

Ο/η πτυχιούχος βοηθός νοσηλευτής - νοσηλεύτρια μπορεί να εργαστεί σε:
 • Δημόσιες ή ιδιωτικές Νοσηλευτικές Μονάδες (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας,
 • γειονομικούς Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών, Κινητές Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής ΕΚΑΒ)
 • Κέντρα Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Γηροκομεία
 • Ιδιωτικά Ιατρεία, Πολυϊατρεία και Διαγνωστικά Κέντρα
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι, υπό ιατρική παρακολούθηση

Ειδικότητα: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 
Αντικείμενο σπουδών

Ο βοηθός βρεφονηπιοκόμος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να:

 • συμβουλεύει τη μέλλουσα μητέρα σχετικά με την εγκυμοσύνη και τη φροντίδα του νεογέννητου
 • ασχολείται με την αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων
 • φροντίζει για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα και τη βοήθεια του βρέφους ή του νηπίου στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία
 • ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού συμβάλλοντας στην ψυχική, σωματική και λεκτική ανάπτυξη του παιδιού
 • ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς για τη σωστή φροντίδα των παιδιών
 
Προοπτικές απασχόλησης

Ο/η πτυχιούχος βοηθός βρεφονηπιοκόμος μπορεί να εργαστεί

 • σε Δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,
 • σε Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδότοπους, κατασκηνώσεις,
 • σε Μαιευτήρια (Τμήμα Φροντίδας Νεογνών) και σε Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού.
 • σαν ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την φροντίδα βρεφών και νηπίων στο σπίτι