ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Ειδικότητα: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αντικείμενο σπουδών

Ο βοηθός νοσηλευτής - νοσηλεύτρια εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά σε όλες τις διαδικασίες και τεχνικές που εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις άλλες υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας.
Συνεργάζεται στενά με ιατρούς κάθε ειδικότητας και φροντίζει τους ασθενείς ως προς την τήρηση της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής τους, αλλά και στην εξυπηρέτηση των διαφόρων νοσηλευτικών τους αναγκών.
Προετοιμάζει τους ασθενείς για ιατρικές εξετάσεις και παρέχει πρώτες βοήθειες κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο ή κλινική
Βοηθάει σε κάθε είδους επέμβαση ή εγχείρηση

Προοπτικές απασχόλησης

Ο/η πτυχιούχος βοηθός νοσηλευτής - νοσηλεύτρια μπορεί να εργαστεί σε:
 • Δημόσιες ή ιδιωτικές Νοσηλευτικές Μονάδες (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας,
 • γειονομικούς Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών, Κινητές Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής ΕΚΑΒ)
 • Κέντρα Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Γηροκομεία
 • Ιδιωτικά Ιατρεία, Πολυϊατρεία και Διαγνωστικά Κέντρα
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι, υπό ιατρική παρακολούθησηΕιδικότητα: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αντικείμενο σπουδών

Ο βοηθός βρεφονηπιοκόμος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να:
 • συμβουλεύει τη μέλλουσα μητέρα σχετικά με την εγκυμοσύνη και τη φροντίδα του νεογέννητου
 • ασχολείται με την αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων
 • φροντίζει για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα και τη βοήθεια του βρέφους ή του νηπίου στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία
 • ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού συμβάλλοντας στην ψυχική, σωματική και λεκτική ανάπτυξη του παιδιού
 • ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς για τη σωστή φροντίδα των παιδιών

Προοπτικές απασχόλησης

Ο/η πτυχιούχος βοηθός βρεφονηπιοκόμος μπορεί να εργαστεί
 • σε Δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,
 • σε Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδότοπους, κατασκηνώσεις,
 • σε Μαιευτήρια (Τμήμα Φροντίδας Νεογνών) και σε Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού.
 • σαν ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την φροντίδα βρεφών και νηπίων στο σπίτιΕιδικότητα: ΒΟΗΘΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο βοηθός Φυσικοθεραπευτή συνεργάζεται με το φυσικοθεραπευτή για την αποκατάσταση και τη θεραπεία ορθοπεδικών, νευρολογικών, ρευματολογικών, αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων με φυσικά μέσα.
Προετοιμάζει τον ασθενή και τον τοποθετεί σε συγκεκριμένες θέσεις θεραπείας
Έχει γνώση της χρήσης του ειδικού εξοπλισμού και του τρόπου εφαρμογής των θεραπευτικών μέσων (θερμό, ψυχρό, ηλεκτρισμός, μάλαξη, LASER, μαγνητοθεραπεία, υπέρηχο)
Στηρίζει ψυχολογικά και συμβουλευτικά τον ασθενή
Κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών
Γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας
Συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για θέματα ασφάλισης των ασθενών

Προοπτικές αγοράς εργασίας

Ως βοηθητικό προσωπικό σε:
 • Ιδιωτικά ή δημόσια φυσικοθεραπευτήρια
 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Κέντρα υγείας
 • Ιδρύματα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Θεραπευτήρια για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Γυμναστήρια
 • Κέντρα αισθητικής σώματος
 • Ξενοδοχειακές μονάδες (spa)
 • Τμήματα υδροθεραπείας
 • Κατασκηνώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες


Ειδικότητα: ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Βοηθός Φαρμακείου είναι ο επαγγελματίας που διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με το φαρμακείο, όπως:
 • Εκτέλεση ιατρικών συνταγών
 • Παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Παρασκευή καλλυντικών
 • Προμήθειες φαρμάκων / καλλυντικών
 • Μηχανοργάνωση / Διαχείριση αναγκών φαρμακείου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τομείς Απασχόλησης

Ο βοηθός φαρμακείου μπορεί να εργαστεί σε:
 • Στα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του ΙΚΑ
 • Στις κρατικές και τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες
 • Στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ (έλεγχος συνταγών)
 • Στα φαρμακεία των Ενόπλων Δυνάμεων ως πολιτικό προσωπικό
 • Στα ιδιωτικά φαρμακεία
 • Στα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Στις ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες
 • Στον τομέα καλλυντικών (εργαστήρια καλλυντικών, καταστήματα καλλυντικών)
 • Σε φαρμακευτικές εταιρείες ως ιατρικοί επισκέπτες (ιατρική ενημέρωση και προώθηση φαρμάκων).