Μάλαγα: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 2012-2013Μάλαγα Ισπανίας (06-12/05/2013)

Θέμα προγράμματος: 

"Training Adult Trainers: Train the Trainer"