Ρώμη: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 2011-2012


Ρώμη 16-30 Απριλίου 2012

Θέμα προγράμματος:
"The use of information and communication technology (ICT) in tourism and hospitality management"