ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ανακοίνωση του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου για απορριπτόμενους μαθητές προηγουμένων ετών (5/11/2015)


Ενημερώνουμε σύμφωνα με την 174277/Δ4/02-11-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ:

1.  Οι απορριπτόμενοι μαθητές του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου οι οποίοι το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στον τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ’ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του 2016, Μάιο-Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016, προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή εξέταση έως 15 Νοεμβρίου του 2015 προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη τάξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να επικοινωνήσουν άμεσα με το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου (Διεύθυνση: Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη, Ηράκλειο – Τηλ: 2810-320770) για να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους τη συμμετοχή τους ή τη μη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και να ενημερωθούν για τη διενέργεια των εξετάσεων και το πρόγραμμα, και για ότι άλλο προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο.

Ο Διευθυντής του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου


Αδαμάντιος Σκορδούλης