✔ Εκπαιδευτικοί του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Παρίσι μέσω του προγράμματος Erasmus+
Στο πλαίσιο προγράμματος κινητικότητας εκπαιδευτικών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1) 8 Καθηγητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 4ου ΕΠΑΛ, επισκέφθηκαν τον Μάιο για 7 ημέρες το Παρίσι της Γαλλίας και παρακολούθησαν εξειδικευμένη εκπαίδευση με θέμα: «Τεχνολογίες e-learning στην εκπαίδευση».

Το Erasmus+ / Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της ΕE, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

Τα οφέλη που προέκυψαν από το πρόγραμμα αυτό είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και σε νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και προοπτικές της διά βίου μάθησης καθώς και στην  προώθηση καινοτόμων μεθοδολογιών διδασκαλίας στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.


Τον προσεχή Σεπτέμβριο έχει προγραμματιστεί ανοικτή εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου μας, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+. Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Europass Mobility.

Το 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου, ένα ξεχωριστό Σχολείο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικους εργαζόμενους, επιδιώκει να εμπλουτίσει τις γνώσεις και να αναδείξει τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του, εφοδιάζοντάς τους με υψηλή εξειδίκευση, δημιουργική αντίληψη συνεργασίας και διεθνή εμπειρία.


Σχετικές δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:
FlashNews | e-Κρήτη | CNA news | CretePlus | 1ki1news | Facebook |
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό".