Ομιλία του κ. Αντώνη Αγγουράκη, διευθυντή τουριστικού γραφείου στους μαθητές του Τομέα Οικονομίας - Διοίκησης


Ο κ. Αντώνης Αγγουράκης είναι διευθυντής τουριστικού γραφείου και η ομιλία του είχε θέμα: "Λειτουργία τουριστικού γραφείου"

Ημερομηνία: 22/2/2017