Αιμοδοσία στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου (29-03-2017)
Η εκπαιδευτική κοινότητα του 4ου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ηρακλείου πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Η Τράπεζα Αίματος του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Τράπεζες Αίματος στην Κρήτη και έχει ως κύριο στόχο τη συγκέντρωση και διάθεση αίματος στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου καθώς και στους συγγενείς τους. Αφετέρου η σύσταση της Τράπεζας Αίματος ως σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η κοινωνική προσφορά αίματος προς τους μαθητές του Σχολείου θα ισχύει ακόμα και μετά την αποφοίτησή τους, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι στενοί δεσμοί τους με το Σχολείο, ενώ παράλληλα και οι μαθητές που έχουν φοιτήσει παλιότερα στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στην Τράπεζα Αίματος, όταν παραστεί ανάγκη.