Ομιλία του κ. Γεώργιου Βάσιλα, τεχνικού διευθυντή της KARENTA Ηρακλείου στους μαθητές της ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων"

Ομιλητής: κ. Γεώργιος Βάσιλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
τεχνικός διευθυντής της KARENTA Ηρακλείου

Θέμα: "Βασικές αρχές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων - Κατασκευή και λειτουργία"

Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές της Γ' & Δ' τάξης της ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων" του Τομέα Μηχανολογίας.

Ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2017