Εκδήλωση με θέμα: "Αλκοόλ και οδήγηση - Χρήση γυαλιών προσομοίωσης μέθης" από το σωματείο «ΠΡΟΤΕΚΤΑ»

Εκδήλωση - εργαστήριο στους μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ με θέμα "Αλκοόλ και οδήγηση - Χρήση γυαλιών προσομοίωσης μέθης" από το σωματείο Εθελοντές «ΠΡΟΤΕΚΤΑ» Ηρακλείου.

Ομιλήτρια: Άννα Λίβα, εκπαιδευτικός

Ημερομηνία: 30/03/2017