✔ Εκπαιδευτική επίσκεψη του Τομέα Ηλεκτρολογίας στο πλοίο Knossos Palace
Μια μοναδική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μαθητές και καθηγητές του Ηλεκτρολογικού Τομέα κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2018 στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών Knossos Palace.

Η ξενάγηση ξεκίνησε από το κέντρο ελέγχου του μηχανοστασίου του πλοίου.


Έγινε αναλυτική παρουσίαση των  συστημάτων παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και της δομής του δικτύου διανομής της καθώς επίσης και των μηχανισμών πρόωσης του πλοίου. Στο σημείο αυτό οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύστημα ιδιοπαραγωγής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  σε σχέση με το δημόσιο δίκτυο παραγωγής και διανομής της ΔΕΗ.


Ακολούθησε περιήγηση στους χώρους των ηλεκτρογεννητριών και των κινητήριων μηχανών του πλοίου. 


Τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη γέφυρα του πλοίου όπου έγινε διεξοδική παρουσίαση των διάφορων οργάνων και συστημάτων ελέγχου του πλοίου.Οι καθηγητές του Ηλεκτρολογικού Τομέα ευχαριστούν τη διοίκηση των Μινωικών Γραμμών για την δυνατότητα πραγματοποίησης αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας εκπαιδευτικής δράσης. Επιπλέον αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κ. Κούτρα Ευάγγελο προϊστάμενο ηλεκτρολόγο και κ. Δρακάκη Εμμανουήλ υποπλοίαρχο για την άριστη ξενάγηση και τη φιλική διάθεση που επέδειξαν καθώς επίσης και στον κ. Τσιμπογιάννη Aναστάσιο, υπάλληλο της εταιρείας και μαθητή του σχολείου μας για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης.


Περισσότερες φωτογραφίες από την επίσκεψη μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: