✔ Ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ "Διδάσκοντας και Μαθαίνοντας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών"Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που συμμετείχε το Σχολείο μας, με θέμα: “Teaching and Learning with ICT" (Διδάσκοντας και Μαθαίνοντας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών).

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε κατά τη διετία 2016-2018 και συμμετείχαν Σχολεία από τις χώρες: Πολωνία - Ουγγαρία - Τουρκία - Σλοβακία.

Το Σχολείο μας συμμετείχε στο τριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΠΔΕ Κρήτης που πραγματοποιήθηκε 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.