✔ Τάξη Υποδοχής (ΖΕΠ) στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου
Το 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου ανήκει στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υπηρετεί με συνέπεια την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση τα τελευταία 40 χρόνια.

Πρόκειται για ένα σχολείο εργαζόμενων κατά πλειοψηφία μαθητών που προσπαθούν να αποκτήσουν εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να ενταχθούν κοινωνικά και οικονομικά. Το εσπερινό ωράριο του Σχολείου (18:30-23:00) προσφέρεται για εκείνους που οι επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε πρωινό σχολείο.

Στο Σχολείο λειτουργούν οι ακόλουθοι 6 τομείς:

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

 Στις βασικές μας προτεραιότητες, πέραν της εκπαιδευτικής μας υποχρέωσης, είναι η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του Σχολείου μας.

 Στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες λειτουργούμε εδώ και 5 χρόνια Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για μαθητές πρόσφυγες.

Για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.) διαμορφώνεται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης (από τις 30 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, οι 15 από αυτές αφιερώνονται στην γλωσσική υποστήριξη. Οι υπόλοιπες 15 σε μαθήματα θετικών επιστημών και σε προγράμματα μέσω της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων) , το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.