✔ Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων 2020 (Προθεσμία: 17 Ιουλίου)Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.
Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση έχει αναρτηθεί το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας για τις Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020.

Παρακαλούνται οι μαθητές που πήραν μέρος Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 και ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε κάποια Σχολή θα πρέπει να προσέλθουν από Δευτέρα 29/6/2020 από το σχολείο για να αποκτήσουν αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr , να μελετούν το Μηχανογραφικί Δελτίο και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Η οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού από τους υποψήφιους γίνεται αφού βγουν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων.