✔ Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAnVASS+Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου εγκρίθηκε να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAnVASS+ (Content Audio Video Management System) που θα υλοποιηθεί με σύμπραξη εκπαιδευτικών οργανισμών και θα αποτελέσει ένα καινοτόμο ψηφιακό διδακτικό εργαλείο.

Στο πρόγραμμα CAnVASS+ συμμετέχουν Σχολεία και Φορείς από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα. Από την Κρήτη εκτός από το 4ο ΕΠΑΛ συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Το Canvass+ είναι μια εργαλειοθήκη που θα ενισχύσει τη δημιουργική, συνεργατική και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία, χάρη στην εξατομίκευση του ψηφιακού διδακτικού υλικού, με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στόχος του προγράμματος είναι οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές, ακόμη και με φτωχές τεχνολογικές δεξιότητες στην πληροφορική, να παρακινηθούν για να καινοτομήσουν στις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να καταστήσουν τα μαθήματά τους πιο περιεκτικά.

Το Canvass+ χρηματοδοτείται από το INDIRE με κεφάλαια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και συντονίζεται από την ERIFO. Η συνεργασία περιλαμβάνει 9 οργανισμούς που προέρχονται από 4 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 2020, για συνολικά 36 μήνες.