✔ Επίδομα μεταφοράς και ενοικίου σχολικού έτους 2020-2021 (Δικαιολογητικά για τους μαθητές)


- ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Όσοι μαθητές μετακινούνται με δικό τους μεταφορικό μέσο σε απόσταση μεγαλύτερη των 15km από το σχολείο (εκτός από τη διαδρομή για Προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Σκαλάνι, Πεζά, Κοκκίνη Χάνι, Γούβες, Χερσόνησο και Μάλια) και δικαιούνται επιδόματος μεταφοράς (δεν δικαιούνται όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή απολυτηρίου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) παρακαλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση δικαιούχου επιδόματος μεταφοράς σχολικού έτους 2020-2021», να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά από 1 έως 7 που αναφέρονται σε αυτήν και την «υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 1».
Όσοι μαθητές χρησιμοποιούν όχημα συγγενικού τους προσώπου θα πρέπει να συμπληρώσει ο ιδιοκτήτης του οχήματος την «υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 3» στην οποία θα δηλώνει ότι παραχωρεί τη χρήση του οχήματός του στον μαθητή για να έρχεται στο σχολείο.
Όσοι ανήλικοι μαθητές μεταφέρονται από τους γονείς τους θα πρέπει να συμπληρώσουν ο γονέας και την «υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 1 και 2».

- ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

'Όσοι μαθητές κατοικούν μόνιμα σε απόσταση μεγαλύτερη των 15km από το σχολείο (εκτός από Προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Σκαλάνι, Πεζά, Κοκκίνη Χάνι, Γούβες, Χερσόνησο και Μάλια) και δικαιούνται επιδόματος ενοικίου (δεν δικαιούνται όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή απολυτηρίου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και έχουν μισθώσει κατοικία στο Ηράκλειο για να παρακολουθούν τα μαθήματα στο σχολείο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση δικαιούχου επιδόματος ενοικίου σχολικού έτους 2020-2021», να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά από 1 έως 4 που αναφέρονται σε αυτήν και την «υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 4».
Όσοι είναι ανήλικοι μαθητές και μισθώνουν κατοικία οι γονείς τους θα πρέπει να συμπληρώσουν την «υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 2 και 4».

Στα συνημμένα θα βρείτε για να κατεβάσετε:
1. Αίτηση δικαιούχου επιδόματος μεταφοράς σχολικού έτους 2020-2021
2. Υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 1
3. Υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 2
4. Υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 3
5. Αίτηση δικαιούχου επιδόματος ενοικίου σχολικού έτους 2020-2021
6. Υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 4

Τις αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα προσκομίσετε στο Σχολείο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για κατάθεση δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνη είναι η Ελένη Χαλκιαδάκη κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.

✔ Κατεβάστε εδώ όλα τα δικαιολογητικά >>