✔ Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Τάξη Μαθητείας 2022-2023 στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΗρακλείουΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

>> Δείτε εδώ τον Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων >>