✔ 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης – Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Ελσίνκι στο πλαίσιο Erasmus+

 

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-23) συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1). Το Erasmus+ / Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι ένα  πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που  στοχεύει  στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση και συνάμα συμβάλει  στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού (διασυνοριακού) Χώρου Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Flipped classroom and distance learning: Following Finland» που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το διάστημα από τις 11 έως και τις 15 Ιουλίου 2023. Μέσω αυτής της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν τις έννοιες της «ανεστραμμένης τάξης» και της «μικτής μάθησης», όπως και τα πλεονεκτήματά τους. Επίσης, γνώρισαν μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές των Φινλανδών δασκάλων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση / μικτή μάθηση και διάφορα εργαλεία EdTech που χρησιμοποιούνται συνήθως στα σχολεία της Φινλανδίας.


Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Europass Mobility. Με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους  έχει προγραμματιστεί ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ΕΠΑΛ, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα Erasmus+.

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου αποτελεί ένα σχολείο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες εργαζόμενους μαθητές και έχει ως γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Βασική μέριμνά  του αποτελεί η παροχή  μιας  ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές ανάγκες.