✔ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023-2024

 


Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψήφιων μαθητευόμενων θα γίνει μέσω του ιστότοπου: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 16-10-2023 (ώρα 15:00) έως και την Δευτέρα 23-10- 2023 (ώρα 10:00)

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων εδώ:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023-2024