Επικοινωνία με το Σχολείο


Διεύθυνση: 
Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη
ΤΚ 713 07, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο / Fax: 
2810-320770

E-mail: