Τομείς Σπουδών (18 ειδικότητες)Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Τομείς Σπουδών του Σχολείου μας και τις αντίστοιχες ειδικότητες:


✔ Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής

✔ Ενημερωθείτε για το αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλες τις τάξεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων